Nơi ở & Giám hộ

  • Welcome

Khi ghi danh, tất cả các học sinh quốc tế được yêu cầu cho biết nhu cầu về nơi ở. Học sinh không có cha mẹ hoặc người thân chăm sóc phải ở trọ tại nơi được Concordia chấp thuận. Hầu hết học sinh chọn ở trọ tại các gia đình địa phương thông qua chương trình homestay của Concordia.

Homestay

Concordia cung cấp chương trình homestay cho du học sinh thông qua việc hợp tác với Happy Homestay Adelaide. Hầu hết nơi ở đều thuận tiện để đến trường hoặc trên các tuyến xe buýt. Chủ nhà trọ có trách nhiệm đảm bảo môi trường an toàn, thoải mái và chăm lo đầy đủ các bữa ăn. Học sinh được khuyến khích trở thành một thành viên trong gia đình, tham gia vào các hoạt động như thể thao và dã ngoại cùng gia đình.

Giám hộ

Concordia yêu cầu tất cả học sinh quốc tế theo học tại trường phải có người giám hộ trong suốt thời gian học tập. Ngoại trừ học sinh sống với cha mẹ hoặc người thân được trường chấp thuận, Hiệu trưởng sẽ là người giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi.