Hỗ trợ học Anh ngữ

  • English Language Support

Các học sinh quốc tế đến từ các nước không nói Tiếng Anh nếu muốn đăng kí vào học tại trường thì thường sẽ phải theo học một khoá học Tiếng Anh đặc biệt trưóc khi vào trường.

Học sinh quốc tế nên ghi danh vào lớp 10 để đảm bảo được chuẩn bị tốt cho lớp 11 và 12. Chúng tôi cung cấp các lớp học Anh ngữ ESL 11 và 12 như một phần của chương trình giảng dạy thông thường và học sinh quốc tế được hỗ trợ học tập bởi các giáo viên ESL của chúng tôi.