Ghi danh

  • Intl Enrolment

Concordia tiếp nhận hồ sơ ghi danh từ học sinh quốc tế

Quy trình ghi danh

Quy trình ghi danh bao gồm 4 bước cơ bản:

Bước 1 > Tìm hiểu
Chúng tôi hiểu rằng việc lựa chọn du học là một trong những quyết định quan trọng nhất của các học sinh. Một số bước hỗ trợ học sinh đưa ra quyết định:

  • Khám phá website của chúng tôi hoặc tải Cẩm nang dành cho học sinh quốc tế
  • Đến thăm trường. Vui lòng liên hệ Phòng ghi danh để sắp xếp việc đến thăm trường chúng tôi.
  • Liên hệ Phòng ghi danh để được hỗ trợ thông tin về hồ sơ.

Bước 2 > Nộp hồ sơ
Để được xem xét ghi danh tại Concordia College, học sinh quốc tế phải cung cấp:

  • Đơn ghi danh có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp
  • Một bản sao trang hộ chiếu có ảnh của học sinh
  • Một bản dịch học bạ ghi nhận kết quả học tập trong hai năm gần nhất, dịch sang tiếng Anh trong trường hợp cần thiết
  • Giấy tờ bổ trợ, vd: Bảng kết quả AEAS, Phiếu điểm IELTS, Giấy chứng nhận của trường đang theo học

Bước 3 > Nhận thông báo xác nhận ghi danh
Nếu học sinh ghi danh thành công, Hiệu trưởng sẽ ra thông báo xác nhận việc ghi danh tại Concordia College. Thông báo này yêu cầu thanh toán phí ghi danh để xác nhận việc đăng ký theo học tại trường.

Bước 4 > Chấp nhận ghi danh
Gửi lại Đơn ghi danh cùng phí ghi danh để xác nhận việc đăng ký theo học tại trường. Thông báo điện tử xác nhận việc ghi danh (Confirmation of Enrolment - CoE) được cấp cho học sinh để nộp hồ sơ xin thị thực du học Australia.

Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết việc thanh toán học phí đối với học sinh quốc tế. Học phí và các chi phí khác có thể thay đổi và được điều chỉnh theo từng năm học.

Công ty du học

Học sinh quốc tế có thể nộp đơn ghi danh trực tiếp cho Concordia College hoặc thông qua một công ty du học. Nếu cần hỗ trợ ghi danh, học sinh có thể liên hệ với các công ty du học là đại diện chính thức của chúng tôi.

Thông tin chi tiết

Để biết thêm thông tin hoặc được hỗ trợ về hồ sơ, xin liên hệ Helen Karapandzic, Bộ phận Ghi danh Học sinh quốc tế, thông qua email hoặc điện thoại số +61 8 8272 0444.